ES   CAT   EN

Augment de 3.000 m² de la clínica, destinats a consultoris mèdics i una àrea quirúrgica amb equips intel·ligents, entre d’altres.