tornar

ES   CAT   EN

tornar

ES  CAT  EN

Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

Titularitat de la Web

En compliment del deure d’informació de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, indiquem les següents dades:

L’empresa titular dels dominis web http://www.creu-blanca.es, http://www.grupocruzblanca.es, http://www.clinicacreublanca.es, http://tarradellas.creu-blanca.es, http://pelai.creu-blanca.es, http://www.diagnosismedica.es, http://www.paracelso.es, http://www.policlinicasagasta.com i https://store.creublancaonline.com  és CREU BLANCA, grup comprès per les següents societats: Centro de Exámenes Médicos, S.A. (A43091388), Diagnosis, S.A. (A08689333), Exámenes Médicos por Imagen, S.L. (B59347864), Medical Resonancia Magnética, S.A. (A59347914), Instituto Clínico de Alta Tecnología, S.A. (A17049479), Medical Imaging, S.L. (B66985342), Diagnosis Virtual, S.L. (B57259160), Paracelso Diagnóstico Médico, S.A. (A99009433), FAMACEMERI, S.L. (B62435219), Fundació Privada Imothep (G60963816) y TEGIN, y con domicilio en Paseo Reina Elisenda de Montcada nº 17 (08034) Barcelona. 

Informació sobre la resta de links continguts en el domini web i Responsabilitat dels continguts

CREU BLANCA, fora dels dominis establerts en el punt anterior, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir a través del site web mitjançant vincles «links» o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CREU BLANCA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de CREU BLANCA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de CREU BLANCA com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de CREU BLANCA.

CREU BLANCA no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CREU BLANCA, ja que queda prohibida la seva inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CREU BLANCA.

CREU BLANCA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts prestats per CREU BLANCA, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de CREU BLANCA.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CREU BLANCA, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites esmentats i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de *CREU BLANCA o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de *CREU BLANCA.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt i/o en l’anterior serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CREU BLANCA sobre les pàgines Web i tots els continguts d’aquestes.

 

Legislació aplicable

La legislació aplicable al present domini web de CREU BLANCA serà la llei espanyola.

 

Jurisdicció competent

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l’aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

 

Dades de contacte:

DPO

Passeig Reina Elisenda de Montcada núm. 17 (08034) Barcelona.

Telèfon: 932 522 522

Correu electrònic: rgpd@creublanca.es

 

CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

CREU BLANCA és un Grup plenament conscienciat amb legalitat i la privacitat, mantenint una actitud informativa i transparent respecte a l’ús de la pàgina web, així com en relació amb el tractament de les teves dades personals.

A continuació, t’informem sobre les condicions d’ús del present domini web, així com sobre el tractament i protecció de les teves dades personals:

 

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal titularitat de CREU BLANCA li atribueix la condició d’USUARI acceptant per això les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides en el mateix moment en què l’USUARI accedeixi a la web. En conseqüència, l’USUARI ha de llegir atentament les presents ‘Condicions d’Ús Web / Política de Privacitat’ en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que poden dur-se a terme modificacions.

Els usuaris que accedeixin a la web de CREU BLANCA ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir a la web o als continguts de manera contrària a l’establerta i/o amb finalitats il·lícits, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici de CREU BLANCA o de tercers usuaris.

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’USUARI, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. L’USUARI estarà obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de CREU BLANCA, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. CREU BLANCA no assumeix responsabilitats, siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat per l’USUARI o tercers.

CREU BLANCA és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o dels diferents formularis de contacte.

CREU BLANCA, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

**Informació sobre la resta de links continguts en el domini web **

CREU BLANCA és titular dels dominis web http://www.creu-blanca.es, http://www.grupocruzblanca.es, http://www.clinicacreublanca.es, http://tarradellas.creu-blanca.es, http://pelai.creu-blanca.es, http://www.diagnosismedica.es, http://www.paracelso.es, http://www.policlinicasagasta.com y https://store.creublancaonline.com

 

Responsabilitat dels continguts

CREU BLANCA no es fa responsable de les webs no pròpies fos de les identificades en el punt anterior a les que es pot accedir a través del site web mitjançant vincles «links» o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CREU BLANCA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de CREU BLANCA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de CREU BLANCA com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de CREU BLANCA.

CREU BLANCA no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CREU BLANCA, ja que queda prohibida la seva inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CREU BLANCA.

CREU BLANCA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts prestats per CREU BLANCA, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de CREU BLANCA.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CREU BLANCA, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites esmentats i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CREU BLANCA o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CREU BLANCA.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt i/o en l’anterior serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CREU BLANCA sobre les pàgines Web i tots els continguts d’aquestes.

 

Modificacions

CREU BLANCA creadora del lloc web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

Aspectes tècnics

CREU BLANCA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, CREU BLANCA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de mal indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a CREU BLANCA.

CREU BLANCA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que CREU BLANCA fa els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per *CREU BLANCA per al seu funcionament.

 

Informació sobre l’ús de les xarxes socials

CREU BLANCA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

CREU BLANCA col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

CREU BLANCA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en aquestes.

CREU BLANCA recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns Web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l’ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica «identitat digital», que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a «amics» o «contactes directes» prèviament per l’usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de manera compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d’usuari i contrasenyes per a entrar en les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excés. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per a veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicats a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquesta mena de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del blocador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d’usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del Tractament de les dades personals recollides a través de la web

CREU BLANCA, persona jurídica encarregada de la recollida i processament de les dades personals, és l’empresa Responsable del Tractament de les dades personals que l’USUARI proporciona a través de la present pàgina web, responsabilitzant-se dels mateixos d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Delegat de Protecció de Dades

CREU BLANCA disposa d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD-DPO). Si ho desitja pot contactar amb el mateix mitjançant escrit dirigit a: Passejo Reina Elisenda de Montcada núm. 17 (08034) Barcelona o mitjançant correu electrònic a la següent adreça e-mail: rgpd@creublanca.es.

Dades personals tractats, finalitat i legitimació dels tractaments

En CREU BLANCA, segons la forma en què l’USUARI ens proporciona les seves dades personals, tractem les següents categories. La finalitat del tractament varia segons el canal pel qual l’USUARI els hagi proporcionat:

Sol·licitud de visita mèdica:

 • Finalitats:
 1. Gestió de les dades facilitades pels sol·licitants per a concertar cites amb els diferents centres del Grup en virtut de les diferents *especialitats i/o proves mèdiques.
 • Categoria de les dades: Nom. Cognoms. Direcció. Mútua. Passaport. Població. Codi Postal. Telèfon. Correu electrònic. Prova mèdica. Especialitat.
 • Legitimació
 1.  La base legal per al present tractament és el consentiment exprés de l’usuari en sol·licitar la visita mèdica sent el tractament de les dades necessari per a gestionar les cites sol·licitades per l’usuari.

Sol·licitud de cita:

 • Finalitat:
 1.  Gestió de les dades facilitades per l’usuari per a gestionar la seva alta com a usuari, utilitzar els serveis web oferts per la pàgina web i enviar-li a l’usuari informació comercial del Grup.
 • Categoria de les dades:
 1.  Correu electrònic.
 • Legitimació
 1.  La base legal per al present tractament és la utilització del nostre formulari de registre sent el tractament de les dades necessari per a l’alta com a usuari i l’enviament d’informació comercial.

 

Club Creu Blanca

 • Finalitat:
 1.  Gestió de les dades de l’usuari per a donar-se d’alta en el Club Creu Blanca i gestionar el seu membre, així com l’enviament d’informació comercial i el gaudi d’avantatges del Grup.
 • Categoria de les dades: Nom. DNI. Data de naixement. Email. Sexe. Direcció. Telèfon. Mòbil.
 • Legitimació:
 1. La base per al present tractament és la utilització del nostre formulari de registre per a formar part del Club *Creu Blanca, sent el tractament de les dades necessari per a l’alta com a usuari, l’aprofitament dels nostres avantatges i l’enviament d’informació comercial

 

Consulta el teu cas

 • Finalitat:
 1.  Gestió de les dades de l’usuari per a resoldre les consultes realitzades en relació als dubtes mèdics suscitats pels usuaris.
 • Categoria de les dades: Nom Cognoms Telèfon. Correu electrònic. Documentació que es pugui adjuntar.
 • Legitimació:
 1.  La base per al present tractament és la realització de la seva consulta a través del nostre formulari de consulta, sent el tractament de les dades necessari per a donar-li resposta.

 

Bústia de suggeriments

 • Finalitat:
 1.  Gestió de les dades de l’usuari per a atendre els suggeriments realitzats.
 • Categoria de les dades:
 1. Nom.
 2.  Cognoms.
 3. Telèfon
 4. Correu electrònic.
 5.  Documentació que es pugui adjuntar.

 

 • Legitimació:
 1. La base per al present tractament és la realització del seu suggeriment a través del nostre formulari.

 

Formulari de contacte

 • Finalitat:
 1. Gestió de les dades de l’usuari per a resoldre les consultes realitzades en relació als dubtes mèdics suscitats pels usuaris.
 • Categoria de les dades: Nom. Telèfon. Correu electrònic.
 • Legitimació:

 

 1.  La base per al present tractament és la realització de la seva consulta a través del nostre formulari de consulta, sent el tractament de les dades necessari per a donar-li resposta.

 

Conservació de les dades

Conservem les dades de l’USUARI facilitats a través dels nostres formularis en funció del mètode d’aportació de l’usuari.

 • Sol·licitud de visita mèdica: 6 mesos després de la possible visita o cancel·lació de la mateixa i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.
 • Alta d’usuari: fins que l’usuari sol·liciti la baixa com a tal.
 • Què tinc, doctor?: un any i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.
 • Sol·licitud de pressupost per a grups: un any i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.
 • Pagament en línia: 5 anys i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.
 • Club Creu Blanca: fins que l’usuari sol·liciti la baixa com a soci.
 • Consulta el teu cas: un any i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.
 • Bústia de suggeriments: sis mesos i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.
 • Formulari de contacte: sis mesos i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.

 

Destinataris de les comunicacions

Les dades personals de l’USUARI poden ser comunicats al grupo CREU BLANCA. Les societats que componen el Grup *CREU BLANCA són les següents: Las sociedades que componen el Grupo CREU BLANCA son la siguientes: Centro de Exámenes Médicos, S.A. (A43091388), Diagnosis, S.A. (A08689333), Exámenes Médicos por Imagen, S.L. (B59347864), Medical Resonancia Magnética, S.A. (A59347914), Instituto Clínico de Alta Tecnología, S.A. (A17049479), Medical Imaging, S.L. (B66985342), Diagnosis Virtual, S.L. (B57259160), Paracelso Diagnóstico Médico, S.A. (A99009433), FAMACEMERI, S.L. (B62435219), Fundació Privada Imothep (G60963816) i TEGIN CONSULTORES SL (B99513913).  No es facilita informació amb finalitats comercials a terceres parts alienes al grup *IRSJG.

 

Drets dels interessats

L’USUARI, en qualsevol moment, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (*DPD), revocar el consentiment facilitat i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al *DPD en la direcció establerta en la present Política o, bé, en la següent adreça de correu electrònic: rgpd@creublanca.es

Així mateix, l’USUARI té dret a oposar-se al màrqueting directe i/o cancel·lar la seva inscripció a la newsletter mitjançant les opcions que es faciliten amb l’enviament de la mateixa o en els termes establerts en el paràgraf anterior.

En cas que l’USUARI consideri que s’han vulnerat els seus drets també li assisteix el dret a presentar una reclamació enfront de l’autoritat de control competent.

 

Procedència de les dades

En principi, les dades sempre procedeixen del titular d’aquests. En cas de rebre una comunicació per part de CREU BLANCA i no tenir constància d’haver-nos facilitat les seves dades, és possible que un tercer hagi usurpat el seu estat/identitat. En aquest cas, li preguem que ens el comuniqui a través dels mitjans facilitats en la present Política de Privacitat.

En aquest sentit, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i complets per a la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Definició i funció de les cookies

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que aquest lloc web emmagatzema informació de les adreces IP dels ordinadors i/o dispositius mòbils (tauletes, telèfons intel·ligents, etc), i utilitza Cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i oferir-li una millor experiència en la seva navegació. Les Cookies ens ajuden a identificar-te (si estàs registrat en el nostre lloc web), i/o a recordar les teves preferències durant la navegació (idioma, país…). Les Cookies són petits arxius de text que contenen informació, i que es generen en l’ordinador o terminal de l’Usuari quan navega pel lloc web. Amb la navegació per aquesta web vostè presta el seu consentiment per a rebre aquestes Cookies. Per mitjà d’elles CREU BLANCA només obté i conserva la informació sota les condicions descrites en la present Política de cookies.

La informació recollida a les cookies ens permet a més millorar la web, mitjançant estimacions sobre números i patrons d’ús, l’adaptació del lloc web als interessos individuals dels usuaris, l’acceleració de les cerques…

Encara que en la present política de cookies s’utilitza el terme general de “cookies”, ja que és el principal mètode d’emmagatzematge d’informació que utilitza la nostra web, també és utilitzat l’espai de “Emmagatzematge local” del navegador per al mateix fi que les cookies. Per això, tota la informació inclosa en aquesta secció és aplicable igualment a aquest “Emmagatzematge local”.

 

Quins tipus de cookies utilitzem?

Segons el termini de temps que romanen actives:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre accedeix a la nostra web i romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina. Com per exemple les cookies d’identificació.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període determinat de temps.

 

Segons la seva finalitat i l’entitat que les gestiona:

 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al seu ordinador o terminal des d’un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una entitat col·laboradora. Com, per exemple, les usades per Google qui instal·la cookies que ens ajuden a analitzar el funcionament del nostre lloc web, i millorar l’efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.

 

 • Cookies d’anàlisis: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la nostra web. Per a això analitzem la navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que oferim. Exemple d’això són:

 

1.El nombre de visitants únics de cada pàgina / secció, que s’utilitza per a fer un recompte de les vegades en què el lloc és visitat per un usuari, així com la primera i última vegada d’aquesta visita. Això ajuda a conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el contingut, amb el resultat que els usuaris obtinguin una experiència i servei més satisfactoris.

2.La data i hora d’accés a la nostra web, amb la finalitat de permetre esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

3.La font de trànsit, que registra l’origen de l’usuari, és a dir, l’adreça d’Internet des de la qual parteix el link que dirigeix a la nostra web, amb la finalitat de potenciar els diferents enllaços i bàners que apunten al nostre servidor i que ofereixen millors resultats.

 

Com puc configurar o deshabilitar les cookies?

Pot configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i negar-se a acceptar-les activant la configuració en el navegador que permet rebutjar-les. No obstant això, li advertim que la desactivació de les Cookies pot provocar la limitació, o fins i tot impossibilitat d’accés a algunes de les funcionalitats de la nostra web, així com alguns dels serveis poden deixar de funcionar correctament. Per a més detall sobre la configuració de les cookies en el seu navegador, consulti el menú «Ajuda» d’aquest.

També li proposem consultar els següents llocs web:  Aboutcookies, youronlinechoices, Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance on trobarà explicacions detallades sobre com eliminar les cookies del seu ordinador i més informació general sobre aquestes.

 

Cookies de tercers / empreses col·laboradores

Google:

Google ofereix un gran nombre de productes per a ajudar-nos a administrar els nostres anuncis i llocs web; entre els quals s’inclouen Google Analytics. En visitar el nostre lloc web poden enviar-se algunes cookies al seu navegador.

Google Analytics és l’eina d’analítica que ajuda el nostre lloc web a entendre la manera en què els usuaris interactuen amb les seves propietats. Pot utilitzar un conjunt de cookies per a recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar personalment als visitants de Google. Consulti més informació sobre les cookies de Google Analytics.